Topografiniai planai, topografinės nuotraukos

Rengiame įvairių mastelių topografinius planus pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus

Rengiame įvairių mastelių topografinius planus, topografines nuotraukas. Topografiniame plane išsamiai atvaizduojame esamus vietovės objektus, situaciją, reljefą, požeminius inžinerinius statinius ir komunikacijas. Topografinius planus sudarome atliekant topografines nuotraukas, skaitmenine forma apdorojame matavimų duomenis. Topografiniai planai parengiami analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais (topografinės nuotraukos mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į projektuojamos teritorijos dydį).

Topografiniai planai rengiami vadovaujantis geodezijos kartografijos techniniu reglamentu GKTR 2.11.02:2000, patvirtintu Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos.

Pagal nustatytą tvarką topografinius planus suderiname su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Topografiniai planai būtini:

  • prieš atliekant projektavimo darbus,
  • keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį,
  • projektuojant požeminius inžinerinius tinklus.

Projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Pagal nustatytą tvarką topografiniai planai (topografinės nuotraukos) galioja vienerius metus, vėliau jie atnaujinami.